Peşəkar Bilik

Optik liflə bağlı biliklər

2021-11-12
Optik lifin quruluşu:

Optik lif optik lifin abbreviaturasıdır və onun strukturu şəkildə göstərilmişdir: daxili təbəqə yüksək sınma indeksinə malik olan nüvədir və işığı ötürmək üçün istifadə olunur; orta təbəqə örtükdür və sındırma indeksi aşağıdır, nüvə ilə ümumi əksetmə vəziyyətini təşkil edir; ən xarici təbəqə optik lifi qorumaq üçün qoruyucu təbəqədir.


Optik lifin təsnifatı:
Optik lifdə ötürmə rejimlərinin sayına görə, optik lif bölünə bilərtək rejimli lif (SMF)çox rejimli lif (MMF).


İşıq dalğa uzunluğu
İşığın təbiəti elektromaqnit dalğalarıdır və görünən işıq dalğaları elektromaqnit spektrində çox kiçik bir zolaqdır və onun dalğa uzunluğu diapazonu 380 nm ilə 780 nm arasındadır. Fiber optik rabitənin dalğa uzunluğu infraqırmızı diapazona aid olan 800nm ​​ilə 1800nm ​​arasındadır. 800nm-dən 900nm-ə qədər qısa dalğa uzunluğu, 1000nm-dən 1800nm-ə qədər isə uzun dalğa uzunluğu adlanır. Lakin bu günə qədər optik liflərdə ən çox istifadə edilən dalğa uzunluqları 850nm, 1310nm və 1550nm-dir.


Fiber optik rabitənin üç "pəncərəsi"
Qısa dalğa uzunluğu pəncərəsi, dalğa uzunluğu 850nm-dir
Uzun dalğa uzunluğu pəncərə,dalğa uzunluqları 1310nm və 1550nm-dir
850nm dalğa uzunluğunda itki təxminən 2dB/km təşkil edir; 1310nm dalğa uzunluğunda itki 0,35dB/km; 1550nm dalğa uzunluğunda itki 0,20dB/km-ə qədər azaldıla bilər.

Lif itkisi
Optik lif itkisi optik lif ötürülməsinin mühüm göstəricisidir və optik lif rabitəsinin ötürülmə məsafəsinə həlledici təsir göstərir. Rabitə zamanı optik lif itkisini ifadə etmək üçün dB vahidindən istifadə etmək adətdir.
Optik lif itkisi əmsalı: optik lifin hər kilometri üçün optik siqnal gücünün zəifləmə dəyəri. Vahid: dB/km
1310nm pəncərəsində G.652 lifinin itki əmsalı 0,3~0,4dB/km təşkil edir.
1550nm pəncərəsində G.652 lifinin itki əmsalı 0,17~0,25dB/km-dir.
Optik lifin optik siqnalları zəiflətməsinin bir çox səbəbi var. Əsas olanlar: udma zəifləməsi, o cümlədən çirkin udulması və daxili udma; səpilmə zəifləməsi, o cümlədən xətti səpilmə, qeyri-xətti səpilmə və strukturun natamam səpilməsi; digər zəifləmə, o cümlədən mikrobilmə zəifləməsi və s. Ən mühümü çirklərin udulması nəticəsində yaranan zəifləmədir.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept