Peşəkar Bilik

Yüksək güclü lazer diodunun əsas texnologiyası

2021-07-02
Struktur dizaynın optimallaşdırılması: Yarımkeçirici lazerlərin üç əsas prinsipi bunlardır: elektrik inyeksiya və məhdudlaşdırma, elektrik-optik çevrilmə, optik qapalılıq və çıxış, elektrik inyeksiya dizaynına, kvant quyusunun dizaynına və dalğa qurğusunun strukturunun optik sahə dizaynına uyğundur. Kvant quyularının, kvant naqillərinin, kvant nöqtələrinin və fotonik kristalların strukturunun optimallaşdırılması lazer texnologiyasının davamlı təkmilləşməsinə kömək etdi, lazerlərin çıxış gücünü və elektro-optik çevrilmə səmərəliliyini getdikcə daha yüksək etdi, şüa keyfiyyətini getdikcə yaxşılaşdırdı və daha yüksək etdi. etibarlılıq .
Yüksək keyfiyyətli epitaksial materialın böyüməsi texnologiyası: Yarımkeçirici lazer epitaksial materialın böyüməsi texnologiyası yarımkeçirici lazerin inkişafının əsasını təşkil edir. O, əsasən optik sahə ilə ağır qatqılı bölgə arasındakı üst-üstə düşməyi azaltmaq üçün dopinq əyrisini optimallaşdırır və bununla da sərbəst daşıyıcının udulma itkisini azaldır və cihazın çevrilmə səmərəliliyini artırır.
Boşluq səthinin təmizlənməsi texnologiyası: Müxtəlif boşluq səthinin passivasiyası və örtük texnologiyası vasitəsilə boşluq səthi qüsurlarını və oksidləşməni azaldır və ya aradan qaldırır, boşluq səthinin işığının udulmasını azaldır, boşluq səthinin COMD dəyərini artırır və yüksək pik güc çıxışına nail olur.
İnteqrasiya edilmiş qablaşdırma texnologiyası: Yüksək güclü yarımkeçirici lazer qablaşdırmanın əsas texnologiyası üzrə tədqiqat istilik, qablaşdırma materialları və stress aspektlərindən başlamaq, termal idarəetmə və istilik stresinin qablaşdırma dizaynını həll etmək və texnoloji sıçrayış əldə etməkdir. yüksək gücə, yüksək parlaqlığa və yüksək etibarlılığa birbaşa yarımkeçirici lazerlərin inkişafı.