Peşəkar Bilik

Fiber lazerin əsas xüsusiyyətləri

2021-03-18
Fiber lazerdə istifadə olunan iş mühiti lif formasına malikdir və lif lazerinin xüsusiyyətləri lif keçirici xüsusiyyətlərindən təsirlənir.
Fiberə daxil olan nasos işığı bir neçə rejimə malikdir. Siqnal optoelektronikasının bir neçə rejimi ola bilər. Fərqli nasos rejimləri müxtəlif siqnal rejimlərinə fərqli təsir göstərir ki, bu da fiber lazerlərin və gücləndiricilərin təhlilini daha mürəkkəb edir.
Bir çox hallarda analiz almaq çətindir və onu ədədi qiymətlərlə hesablamaq lazımdır. Fiberdəki dopinq profili də fiber lazerə böyük təsir göstərir. Mühitin qazanma xüsusiyyətlərinə sahib olması üçün işləyən ionlar (yəni çirkləri) lifə əlavə olunur.
Ümumiyyətlə, işləyən ionlar nüvədə bərabər paylanır, lakin lifdə nasos işığının müxtəlif rejimlərinin paylanması qeyri-bərabərdir. Buna görə nasosun səmərəliliyini artırmaq üçün ion paylanması və nasos enerjisinin paylanmasının üst-üstə düşməsinə çalışmalıyıq. Fiber lazerlərin təhlili zamanı lazerin ümumi prinsipi ilə yanaşı, ən yaxşı analiz nəticələrinə nail olmaq üçün lazerin özünün xüsusiyyətlərini nəzərə almaq, müxtəlif modelləri təqdim etmək və xüsusi analiz üsullarını qəbul etmək lazımdır.
Fiber lazer üç əsas elementdən ibarətdir: nasos mənbəyi, qazanc mühiti və ənənəvi bərk və qaz lazerləri kimi rezonans boşluğu. Nasos mənbəyi nadir torpaq qatqılı lif və ya ümumi qeyri-xətti lif əldə etmək üçün yüksək güclü yarımkeçirici lazerdən istifadə edir.
Rezonans boşluğu müxtəlif xətti rezonans boşluqları yaratmaq üçün lif barmaqlıqları kimi optik əks əlaqə elementlərindən ibarət ola bilər və ya müxtəlif həlqəvi rezonans boşluqları yaratmaq üçün bir bağlayıcı istifadə edilə bilər. Nasos işığı uyğun bir optik sistem vasitəsilə qazanc lifinə birləşdirilir ki, bu da nasos işığını udduqdan sonra populyasiya inversiyasını və ya qeyri-xətti qazanc əmələ gətirir və spontan emissiya yaradır. Yaranan kortəbii emissiya işığı, lazer gücləndirilməsi və rezonans boşluğunun rejim seçimindən sonra, nəhayət, sabit bir lazer çıxışı təşkil edir.