Peşəkar Bilik

Fiber optik temperatur sensorunun təsnifatı

2021-03-16
Fiber optik temperatur sensoru bəzi maddələr tərəfindən udulmuş spektrin temperaturla dəyişməsi prinsipindən istifadə edərək real vaxt temperaturunu anlamaq üçün lif ötürülməsi spektrini təhlil edən sensor cihazdır.
Əsasən aşağıdakı kateqoriyalara bölünür:
1. Mach-Zehnder mz interferometri, fp Fabry Perot interferometri, lifli ızgara temperaturu sensoru və amplituda modulyasiya növü kimi faza modullaşdırılmış fiber optik temperatur sensoru, məsələn, mikrobilmə itkisi modulyasiya polarizasiya modulyasiya növü və s. LCD temperaturun ölçülməsi
2. Termal şüalanma lif temperaturu sensoru, lif nüvəsindəki qaynar nöqtənin yaratdığı qara cisim şüalanma fenomeninə əsaslanan temperaturu hiss etmək üçün lifdə yaranan istilik radiasiyasından istifadə edir. Sapphire fiber optik temperatur sensoru
3. Ölçmə siqnallarının ötürülməsi üçün sensor kimi optik lifdən istifadə edən işıq ötürən fiber optik temperatur sensoru. Həssas komponent optik lif deyil. Yarımkeçirici işıq udma sensoru, flüoresan lif temperaturu sensoru, termokromik lif temperaturu sensoru kimi.